Hình Thức Thanh Toán

 

Ngân hàng Đông Á chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 0103.415.761
www.dongabank.vn

 

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 0541.0015.49279
www.vietcombank.com.vn

 

 

Ngân hàng Sacombank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 0200.0555.7829
www.sacombank.com.vn

 

 

Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 1460.2050.45928
www.agribank.com.vn

 

 

Ngân hàng Techcombank‎ chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 1102.0360.385021
www.techcombank.com.vn

 

 

Ngân hàng Vibbank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 0027.0406.0119.561
www.vib.com.vn

 

 

Ngân hàng Bidvbank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 1221.0000.473.770
www.bidv.com.vn

 

 

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 711A.2620.9731
www.vietinbank.vn

 

 

Ngân hàng Vpbank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 39.433.699
www.vpb.com.vn

 

Ngân hàng Maritimebank chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 1100.1010.729.572
www.msb.com.vn

 

Ngân hàng Á Châu chi nhánh TP Hà Nội
Chủ tài khoản: Đỗ Mạnh Thắng - 0944.88.9999
Số tài khoản: 204.834.659
www.acb.com.vn

 

Sau khi hoàn tất việc chuyển khoản, Quý khách vui lòng xác nhận hoặc gọi điện thông báo đến Công Ty.